• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

De economie van de toekomst

De Vereniging Circulair Friesland is  een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Wij zetten ons in voor de Friese economie van de toekomst: een circulaire economie.

10 oktober, Friese Dag van de Duurzaamheid

Datum: 10 oktober 2017 Locatie: De Kanselarij te Leeuwarden (Turfmarkt 11)
10 oktober, Friese Dag van de Duurzaamheid

De Friese Dag van de Duurzaamheid beoogt een boost te geven aan ‘systemische’ samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheden:

We willen dat duurzaam denken en doen vanzelfsprekend wordt in onze regio, dat jongeren, boeren, burgers en buitenlui zich actief betrokken voelen, dat duurzame innovatie zichtbaar en voelbaar is in Friesland, en dat de mienskip met de gestelde doelen zoals die van Circulair Friesland, de Freonen fan Fossylfrij Fryslân en de Friese Energie Strategie serieus en planmatig aan de slag gaat.

De Friese Dag van de Duurzaamheid is een bottom-up initiatief van alle in Friesland opererende MBO en HBO instellingen, in samenwerking met Urgenda (Elfwegentocht), Circulair Friesland en de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. Vanzelfsprekend hopen wij ook de samenwerking met de Friese Energie Strategie te vinden.

Friese DvdD