• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

De economie van de toekomst

De Vereniging Circulair Friesland is  een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Wij zetten ons in voor de Friese economie van de toekomst: een circulaire economie.

Circulair Café en nieuwjaarsborrel

Datum: 18 januari 2018 Locatie: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden
Circulair Café en nieuwjaarsborrel

Binnen 2 jaar én binnen bestaand budget als ziekenhuis de omslag maken naar duurzame en circulaire voeding? Lex Moerke, hoofd Horeca & Services bij Nij Smellinghe in Drachten, bewijst dat het kan! Hij vertelt erover tijdens het eerste Circulair Café van 2018, georganiseerd door Vereniging Circulair Friesland en Freonen van Fossylfrij Fryslân m.m.v. Provincie Fryslân.

Ben je erbij? Meld je dan vóór 12 januari aan via info@circulairfriesland.frl 

Uitnodiging18januaridefweb