• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

De economie van de toekomst

De Vereniging Circulair Friesland is  een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Wij zetten ons in voor de Friese economie van de toekomst: een circulaire economie.

Beleidsbrief Circulaire Economie

Datum: 16 januari 2018 Locatie: Provinciehuis, Leeuwarden
Beleidsbrief Circulaire Economie

Vaststellen van de beleidsbrief Circulaire Econimie door de Gedeputeerde Staten van Provincie Fryslân met aansluitend om 14.00 uur het persgesprek.