• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

De economie van de toekomst

De Vereniging Circulair Friesland is  een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Wij zetten ons in voor de Friese economie van de toekomst: een circulaire economie.

Expositie Wetterskip Fryslân

Datum: 15 - 19 januari 2018 Locatie: Wetterskip Fryslân, Fryslânplein 3, 8914 BZ Leeuwarden
Expositie Wetterskip Fryslân

Tijdens de Week van de Circulaire Economie kunnen bezoekers van het hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân in de ontvangsthal en het werkcafé een expositie bekijken. Deze bestaat onder andere uit:

- tafel van cellulose
- zak met cellulose
- Phario-tafel
- bioplastics (samples)
- biocomposiet (samples)
- bagger met cellulose (Netics)
- voorbeeldproject met beschoeiing van gerecycled plastic
- verschillende video's.