• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

De economie van de toekomst

De Vereniging Circulair Friesland is  een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Wij zetten ons in voor de Friese economie van de toekomst: een circulaire economie.

Lunchlezing 'Broodje energie'

Datum: 18 januari 2018 Locatie: NHL Stenden, locatie Stenden (Grote zaal), Rengerslaan 8-10 Leeuwarden
Lunchlezing 'Broodje energie'

Onderweg naar een energieneutraal Fryslân is een regiegroep onder leiding van oud-minister Pieter Winsemius op de Dag van de Duurzaamheid 2017 gekomen met de bouwstenen voor een Friese energiestrategie. Samen met de Provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben de Friese gemeenten al in 2016 hun commitment uitgesproken voor een gezamenlijke aanpak.

De ambitie is om in 2050 als provincie energieneutraal te zijn. Dat dat kan en hoe je dat zou moeten aanpakken is nu beschreven. Geen blauwdruk, maar een startpunt voor de maatschappelijke dialoog. Rijk, provincie gemeenten en waterschappen moeten, samen met de Fryske Mienskip, aan de slag. De Friese Energiestrategie, de bouwstenen geven aan wat ons te doen staat, het gaat nu om de vraag hoe we dat gaan doen.

De komende tijd wordt benut om bestuurlijk, democratisch en maatschappelijk draagvlak te organiseren, waarna er tempo gemaakt zal moeten worden. Bestuurlijk kwartiermaker Houkje Rijpstra is begonnen aan een ronde langs gemeenten om te inventariseren hoe men de bouwstenen denkt te vertalen in beleid, wat daarbij aan ondersteuning nodig is en hoe en waar uiteindelijk de voortgang bestuurlijk geborgd kan worden. Een eerste tussenstand…
Tot ziens bij 'Broodje Energie'.

Programma: 
12.15 uur  -  Inloop met broodje
12.30 uur  -  Welkom, Johannes van der Steen
12.40 uur  -  Gastspreker Houkje Rijpstra, bestuurlijk kwartiermaker Friese Energiestrategie en algemeen directeur Circulair Friesland
13.20 uur  -  Discussie en Afsluiting

Aanmelden
Wil je de lezen bijwonen, meld je dan aan via deze link.

Let op: dit evenement vind plaats in de Grote Zaal in het Stenden gebouw.