• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

De economie van de toekomst

De Vereniging Circulair Friesland is  een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Wij zetten ons in voor de Friese economie van de toekomst: een circulaire economie.

Ronde tafel: Klimaatadaptieve gebiedsinrichting - geannuleerd

Datum: 17 januari 2018 Locatie: Bestuurskamer van De Kanselarij, Turfmarkt 11, Leeuwarden
Ronde tafel: Klimaatadaptieve gebiedsinrichting - geannuleerd

LET OP: Deze bijeenkomst is geannuleerd.

Ronde tafel: Klimaatadaptieve gebiedsinrichting door het vergroenen en circulair inrichten van tuinen en terreinen

Naar aanleiding van getoonde interesse door onze leden, onder andere tijdens de laatse ALV, willen we gezamenlijk kijken hoe we bedrijfsterreinen, industrieparken en tuinen van individuele organisaties kunnen vergroenen en waar mogelijk circulair kunnen inrichten.

Leden van Circulair Friesland fungeren als launching customer door zelf het goede voorbeeld te geven. Maar ook andere organisaties die plannen hebben voor vergroening van hun tuin en/of terrein zijn welkom. 

Er zijn in Fryslân al enkele mooie voorbeelden op het gebied van klimaatadaptatie maar toch kan en moet er meer gebeuren bij gemeenten en bedrijven en biedt het veel voordelen. 
 
Betrokken organisaties: Van Hall Larenstein, Donkergroen, EcoStyle, Snoek Hoveniers, Wetterskip Fryslân, Friese Milieu Federatie, Omrin, Technea, Provincie Fryslân en de gemeenten Súdwest Fryslân, Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Leeuwarden en De Fryske Marren.

Meer informatie:

Wanneer? 12.00 - 15.00
Waar? Bestuurskamer van De Kanselarij, Turfmarkt 11, Leeuwarden