De economie van de toekomst

Een grote groep bedrijven, overheden en kennisinstellingen wil werken aan de Friese economie van de toekomst, die grondstoffen zo veel mogelijk in de kringloop houdt, gebaseerd is op duurzame energie en op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingsvormen, die nieuwe banen opleveren. Samen hebben zij de Vereniging Circulair Friesland opgericht om concrete projecten te realiseren en zo te bouwen aan een inspirerende toekomst.

10 oktober, Friese Dag van de Duurzaamheid

Datum: 10 oktober 2017 Locatie: De Kanselarij te Leeuwarden (Turfmarkt 11)
10 oktober, Friese Dag van de Duurzaamheid

De Friese Dag van de Duurzaamheid beoogt een boost te geven aan ‘systemische’ samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheden:

We willen dat duurzaam denken en doen vanzelfsprekend wordt in onze regio, dat jongeren, boeren, burgers en buitenlui zich actief betrokken voelen, dat duurzame innovatie zichtbaar en voelbaar is in Friesland, en dat de mienskip met de gestelde doelen zoals die van Circulair Friesland, de Freonen fan Fossylfrij Fryslân en de Friese Energie Strategie serieus en planmatig aan de slag gaat.

De Friese Dag van de Duurzaamheid is een bottom-up initiatief van alle in Friesland opererende MBO en HBO instellingen, in samenwerking met Urgenda (Elfwegentocht), Circulair Friesland en de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. Vanzelfsprekend hopen wij ook de samenwerking met de Friese Energie Strategie te vinden.

Friese DvdD