De economie van de toekomst

Een grote groep bedrijven, overheden en kennisinstellingen wil werken aan de Friese economie van de toekomst, die grondstoffen zo veel mogelijk in de kringloop houdt, gebaseerd is op duurzame energie en op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingsvormen, die nieuwe banen opleveren. Samen hebben zij de Vereniging Circulair Friesland opgericht om concrete projecten te realiseren en zo te bouwen aan een inspirerende toekomst.

21 & 22 sept. Circular Creation Challenge 2017

Datum: 21 - 22 september 2017 Locatie: Amsterdam
21 & 22 sept. Circular Creation Challenge 2017

Nederland heeft als doelstelling om in het jaar 2050 volledig circulair te zijn met betrekking tot onze economie en Friesland nog eerder!

Tijdens deze Challenge brengt de 3D Makers Zone deelnemers uit verschillende bedrijfsomgevingen, branches, sectoren en onderwijsinstellingen bij elkaar. Gedreven teams zullen tijdens de Challenge zich buigen over de ingebrachte cases van de verschillende partijen. Vanuit hun eigen passie en interesse bedenken zij tijdens de Challenge creatieve en innovatieve oplossingen met bijbehorende business cases en nieuwe modellen. 

Wat voor een rol je in een organisatie ook hebt, jij kunt het verschil maken! Bekijk onder andere de Proeftuin Kunststof Keten.
Meer informatie is hier te vinden.