De economie van de toekomst

Een grote groep bedrijven, overheden en kennisinstellingen wil werken aan de Friese economie van de toekomst, die grondstoffen zo veel mogelijk in de kringloop houdt, gebaseerd is op duurzame energie en op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingsvormen, die nieuwe banen opleveren. Samen hebben zij de Vereniging Circulair Friesland opgericht om concrete projecten te realiseren en zo te bouwen aan een inspirerende toekomst.

22 sept. Training Regenwatersystemen

Datum: 22 september 2017 Locatie: J.C. Kellerlaan 8, Hardenberg
22 sept. Training Regenwatersystemen

Van toiletspoeling tot bierproductie
Klimaatverandering noodzaakt ons anders om te gaan met regenwater; steeds meer burgers en bedrijven worden door hun gemeente verplicht het regenwater op eigen terrein te verwerken. Het opvangen en nuttig gebruiken van regenwater wordt daarom steeds populairder.

Architecten, adviseurs, projectontwikkelaars, aannemers en installateurs ontbreekt het echter vaak nog aan kennis om regenwatersystemen toe te passen. Daarom organiseert Mijn Waterfabriek een training.

Wilt u meer weten over het gebruik van regenwater? Kom dan naar onze training en leer alles over:

- Waterverbruik en klimaatverandering
- Duurzaam bouwen en circulair water
- Kwaliteit van regenwater en nuttige toepassingen bij woning- & utiliteitsbouw
- Wet- en regelgeving
- Samenstelling van regenwatersystemen
- Techniek van tanks, regenwaterstations, pompen en filters
- Installatie en onderhoud 
- Calculatie en investeringen

Geef je hier gratis op!