De economie van de toekomst

Een grote groep bedrijven, overheden en kennisinstellingen wil werken aan de Friese economie van de toekomst, die grondstoffen zo veel mogelijk in de kringloop houdt, gebaseerd is op duurzame energie en op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingsvormen, die nieuwe banen opleveren. Samen hebben zij de Vereniging Circulair Friesland opgericht om concrete projecten te realiseren en zo te bouwen aan een inspirerende toekomst.

18 januari Nieuwjaarsborrel

Datum: 18 januari 2018 Locatie: Volgt
18 januari Nieuwjaarsborrel

Op 18 januari van 15.30-18.00 uur zal de Nieuwjaarsborrel van Circulair Friesland plaatsvinden. Houd de datum alvast vrij in uw agenda.

Dit keer in de Week van de Circulaire Economie!

Locatie volgt nog.