De economie van de toekomst

Een grote groep bedrijven, overheden en kennisinstellingen wil werken aan de Friese economie van de toekomst, die grondstoffen zo veel mogelijk in de kringloop houdt, gebaseerd is op duurzame energie en op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingsvormen, die nieuwe banen opleveren. Samen hebben zij de Vereniging Circulair Friesland opgericht om concrete projecten te realiseren en zo te bouwen aan een inspirerende toekomst.

26 oktober Circulair Cafe

Datum: 26 oktober 2017 Locatie: De Kanselarij te Leeuwarden (Turfmarkt 11)
26 oktober Circulair Cafe

De publieke sector in Fryslan heeft een grote kans om de transitie naar de circulaire economie te versnellen. Bijvoorbeeld door middel van circulair inkopen of als launching customer van innovatieve producten. Circulair Friesland organiseert daarom samen met het IPF een open bijeenkomst om deze kansen toe te lichten!