De economie van de toekomst

Een grote groep bedrijven, overheden en kennisinstellingen wil werken aan de Friese economie van de toekomst, die grondstoffen zo veel mogelijk in de kringloop houdt, gebaseerd is op duurzame energie en op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingsvormen, die nieuwe banen opleveren. Samen hebben zij de Vereniging Circulair Friesland opgericht om concrete projecten te realiseren en zo te bouwen aan een inspirerende toekomst.

27 september Ronde Tafel 'Boer en Bouwer' i.c.m. DuurzaamDoen lezing

Datum: 27 september 2017
27 september Ronde Tafel 'Boer en Bouwer' i.c.m. DuurzaamDoen lezing

In combinatie met de DuurzaamDoen lezing van Centrum Duurzaam van de Friese Poort, willen we na afloop een Ronde Tafel organiseren over biobased bouwmaterialen.

Kunnen we een nieuw verdienmodel creeren voor boeren waarbij de bodemvruchtbaarheid wordt verbeterd door multifunctionele gewassen als hennep, vlas of miscanthus en waar de bouwer in de regio direct gebruik van kan maken door met natuurlijke bouwmaterialen te gaan werken?