De economie van de toekomst

Een grote groep bedrijven, overheden en kennisinstellingen wil werken aan de Friese economie van de toekomst, die grondstoffen zo veel mogelijk in de kringloop houdt, gebaseerd is op duurzame energie en op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingsvormen, die nieuwe banen opleveren. Samen hebben zij de Vereniging Circulair Friesland opgericht om concrete projecten te realiseren en zo te bouwen aan een inspirerende toekomst.

28 september Circulair Cafe

Datum: 28 september 2017 Locatie: Gorredijk, Overtoom 6
28 september Circulair Cafe

Beste leden, vrienden, geïnteresseerden in Ver. Circulair Friesland,

Graag nodigen we u uit voor een bijzonder en interessant Circulair Café. Dit keer gaan we een bioraffinage unit in actie bekijken!

Het dichtslibben van de Nederlandse sloten door invasieve waterplanten is een groot probleem. Verschillende waterschappen, waaronder Wetterskip Fryslân, hebben actief met Grassa! een oplossing gevonden met de bioraffinage-installatie. Waar exoten als de Grote waternavel en Fonteinkruid door de waterschappen inmiddels als onkruid wordt beschouwd, is het voor Grassa! een goede bron voor hoogwaardige biobased producten. Deze waterplanten kunnen met behulp van bioraffinage worden omgezet in grondstoffen zoals eiwitten, vezels, fosfaten en wei die weer voor verschillende doeleinden kunnen worden ingezet.
 
Ook voor melkveehouders is de mobiele bioraffinage-unit interessant. Koeien eten gras maar slechts een deel daarvan benutten ze. En de mest vormt een probleem. De koe krijgt veel hoogwaardige grondstoffen binnen, terwijl ze eigenlijk aan laagwaardige grondstoffen genoeg heeft. Door het gras vooraf te raffineren ontstaan er meerdere hoogwaardige biobased grondstoffen en kan je de koe geven wat die exact nodig heeft.
 
Geef u op via onderstaande uitnodiging en kom deze innovatieve bioraffinage machine in actie bewonderen bij de RWZI van Wetterskip Fryslân te Gorredijk op 28 september!