De economie van de toekomst

Een grote groep bedrijven, overheden en kennisinstellingen wil werken aan de Friese economie van de toekomst, die grondstoffen zo veel mogelijk in de kringloop houdt, gebaseerd is op duurzame energie en op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingsvormen, die nieuwe banen opleveren. Samen hebben zij de Vereniging Circulair Friesland opgericht om concrete projecten te realiseren en zo te bouwen aan een inspirerende toekomst.

29 maart Circulair Café

Datum: 29 maart 2018
29 maart Circulair Café

Iedere laatste donderdag van de maand ben je welkom op het Circulair Café. Binnenkort volgt meer info.