De economie van de toekomst

Een grote groep bedrijven, overheden en kennisinstellingen wil werken aan de Friese economie van de toekomst, die grondstoffen zo veel mogelijk in de kringloop houdt, gebaseerd is op duurzame energie en op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingsvormen, die nieuwe banen opleveren. Samen hebben zij de Vereniging Circulair Friesland opgericht om concrete projecten te realiseren en zo te bouwen aan een inspirerende toekomst.

5 oktober Congres

Datum: 5 oktober 2017
5 oktober Congres

Houd deze datum vast vrij in uw agenda.

Meer informatie volgt spoedig, maar het congres over Circulair Economie in Noord-Nederland zal dan plaatsvinden.