Meedoen

Iedere organisatie kan meedoen! Iedere organisatie die een actieve rol wil spelen bij het bouwen aan een circulaire economie kan lid worden van de Vereniging Circulair Friesland. Lidmaatschap staat open voor bedrijven, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere organisaties die een steentje bij willen dragen.

Vereisten om lid te kunnen worden:

-   € 5.000 per jaar voor minimaal 3 jaar.
-   actief meewerken en bijdragen aan een nieuw of bestaand project (bijv. als launching customer, als investeerder of als partij met kennis en expertise en de wil om projecten te realiseren).
 
Een proactieve houding van deelnemers, nieuwsgierig en openstaand voor alle bedachte en nog niet bedachte mogelijkheden is een belangrijke eigenschap. Ook indien uw organisatie nog weinig doet aan of kennis heeft van circulaire economie is het interessant, juist zelfs, want samen ontwikkelen we verder en starten we nieuwe projecten.

Het is ook mogelijk om deel te nemen voor een bedrag à €1500. Daarbij zijn de volgende criteria als richtlijn:
-   uw organisatie heeft minder dan 10 Fte; of
-   uw organisatie heeft minder dan € 1 miljoen omzet; of
-   uw organisatie betreft een NGO.
 
Het VCF bestuur heeft de bevoegdheid om eventueel van de criteria af te wijken. 
 
Graag vragen we u het inschrijfformulier in te vullen en aan ons terug te zenden per mailadres .