• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

Organisatie & Leden

De Vereniging Circulair Friesland heeft tientallen leden en staat open voor nieuwe leden (lid worden). De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste orgaan, waarin ieder lid 1 stem heeft. De leden kiezen het bestuur, dat nu uit 4 personen bestaat. Daarnaast is er een aanjaagteam dat zorgt voor de versnelling en alle leden faciliteert.

Leden

De huidige leden van Circulair Friesland zijn:

Agrarisch & Biomassa gerelateerd:
Biomassa Fryslan
Donkergroen
ECOstyle
FrieslandCampina
Paques BV
Snoek Hoveniers
WaterCampus
Westra
Wetterskip Fryslân
Zilt Proefbedrijf

Kunststoffen gerelateerd:
KNN Groep BV
Lankhorst Engineered Products
Omrin

Bouw- en transport gerelateerd:
AchterboschZantman Architecten
Bouwgroep Dijkstra Draisma
Bouwbedrijf Lont
GEAR Architecten
Jorritsma Bouw
Oosterhof Holman
OrangeGas
P. de Vries Installatie
Ruiter MachineFabriek
Spaansen
Van der Wiel
Van Wijnen
Woningcorporatie Accolade
Woningcorporatie Elkien

Dienstverlenend:
Antea Group
Caparis
CleanTech Fryslan
De Friesland Zorgverzekeraar
De Haan Advocaten en Notarissen
Ekwadraat
Empatec
Friese Milieu Federatie
Gemeente De Fryske Marren
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Súdwest-Fryslân
Nivo Noord
Provincie Fryslân
Rabobank
Stadsschouwburg De Harmonie
VNO-NCW Noord

Onderwijs:
Friesland College
Hogeschool Van Hall Larenstein
NHL Hogeschool
ROC Friese Poort
RUG/Campus Fryslân
 

Alle Logo's Leden, 20-12-2017

Bestuur

Het bestuur van Circulair Friesland bestaat uit:

John Vernooij - voorzitter (Directeur Omrin)
Rients Schuddebeurs - penningmeester (Directeur Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland)
Anja Kanters - secretaris (Directeur Donkergroen)
Alex Bonnema - bestuurslid (Directeur Elkien)
Diane Keizer-Mastenbroek - bestuurslid (College van Bestuur Van Hall Larenstein)

Het bestuur, v.l.n.r.: Alex Bonnema, Rients Schuddebeurs, Anja Kanters en John Vernooij. Foto: Sietse de Boer
Het bestuur, v.l.n.r.: Alex Bonnema, Rients Schuddebeurs, Anja Kanters en John Vernooij. Foto: Sietse de Boer

Aanjaagteam

Het aanjaagteam ondersteunt de leden bij het organiseren van ronde tafels, haalt en heeft kennis in huis, stimuleert projecten, zoekt naar nieuwe partners indien nodig en speelt zo op vele manieren de rol van ‘aanjager’ in projecten en processen die gaan leiden tot een circulaire economie in Friesland.

Het kernteam Circulair Friesland bestaat uit:

Houkje Rijpstra
Ingrid Zeegers
Christiaan Kuipers
Gerard Roemers
Marlise Vroom
Sander Bos