• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

De economie van de toekomst

De Vereniging Circulair Friesland is  een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Wij zetten ons in voor de Friese economie van de toekomst: een circulaire economie.

Algemene Ledenvergadering (besloten)

Datum: 19 april 2018 Locatie: De Kanselarij, Turfmarkt 11, Leeuwarden
Algemene Ledenvergadering (besloten)

Op donderdag 19 april vindt de halfjaarlijkse ALV van Circulair Friesland plaats. Dit is een besloten bijeenkomst. Onze leden ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. 

Aansluitend aan de ALV vindt een Circulair Café plaats. 

Bijlagen
Concept-jaarplan 2018
TA Bouw
TA Voeding