• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

De economie van de toekomst

De Vereniging Circulair Friesland is  een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Wij zetten ons in voor de Friese economie van de toekomst: een circulaire economie.

Bespreking Transitie DOE agenda Biomassa

Datum: 15 januari 2019 Locatie: De Kanselarij, Turfmarkt 11, Leeuwarden
Bespreking Transitie DOE agenda Biomassa

In de afgelopen periode hebben de aanjagers voor het thema biomassa - Jelmer Douwstra en Jeroen Tideman - veel gesproken met VCF-leden in het domein biomassa, alsmede andere relevante stakeholders. Er is een goed beeld ontstaan van de behoeften in en buiten Friesland. Dit dient als uitgangspunt voor de Transitie DOE Agenda-biomassa om zo dit thema te versterken en te laten groeien, mee met de circulaire economie.

Op 15 januari, in de Week van de Circulaire Economie, wordt besproken hoe we de agenda gezamenlijk verder in gaan vullen, samen met het bestuur van de Bio Cooperative, een groep samenwerkende (MKB) bedrijven op het gebied van de bio-economie in Noord-Nederland.

Bio Cooperative werkt nauw samen met (onder andere) Vereniging Circulair Friesland.

Dit is een besloten bijeenkomst.