• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

De economie van de toekomst

De Vereniging Circulair Friesland is  een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Wij zetten ons in voor de Friese economie van de toekomst: een circulaire economie.

Circulair Café

Datum: 26 september 2019 Locatie: Blokhuispoort, Leeuwarden
Circulair Café

Het thema van het Circulair Café van 26 september staat in het teken van circulaire plastics! Niemand minder dan Patrick van Baal - R&D Director Global Packaging Development bij Friesland Campina - komt vertellen over de ontwikkelingen en uitdagingen die hij zelf en het bedrijf hebben doorgemaakt als het gaat om het ontwikkelen van circulaire verpakkingen.

Tijdens het café is er ook aandacht voor het openen van het Circulaire Design Lab van de NHL Stenden én kun je natuurlijk weer rekenen op een aantal interessante pitches.

Wil jij tijdens dit Café jou circulaire idee of uitdaging pitchen? Mail je idee naar .

Praktische info
Inloop: 15.30 uur
Start programma: 16.00 uur
Start borrel: 17.30 uur
Locatie: Blokhuispoort Leeuwarden