• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

De economie van de toekomst

De Vereniging Circulair Friesland is  een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Wij zetten ons in voor de Friese economie van de toekomst: een circulaire economie.

Discussieavond: Groene consumenten?! Onderweg naar duurzame zuivel

Datum: 21 november 2018 Locatie: Marne College, Schoolstraat 1, 8701 DX Bolsward
Discussieavond: Groene consumenten?! Onderweg naar duurzame zuivel

Fryslân is wereldwijd bekend om zijn zuivel en daarom zijn we trots op onze boeren en technologen. Hun kennis en organisatiekracht gaf Fryslân steeds een voorsprong. Deze trots geeft zelfvertrouwen in de uitdaging van de 21ste eeuw: het produceren van duurzame zuivel. Tegelijkertijd weten we dat producenten het niet in hun eentje kunnen. Van consumenten wordt ook wat verwacht. Hoe kunnen zij (nog meer) een bijdrage leveren aan duurzame zuivel? 

De discussie over deze vragen wordt ingeleid door twee presentaties van recent onderzoek. Het Fries Sociaal Planbureau presenteert een enquête over duurzame landbouw en de Friese burger. De Fryske Akademy maakt de resultaten bekend van de eerste ‘Agri &Food Scan Fryslân’. In die scan zijn cijfers, trends en ontwikkelingen over de Friese landbouw en verwerkende industrie in beeld gebracht vanaf het jaar 2000.
   
Praktische info
Wanneer: woensdag 21 november 2018, 19.45-21.30 uur 
Waar: Marne College, Schoolstraat 1, 8701 DX Bolsward
Toegang: gratis, opgave vooraf is echter wenselijk, dat kan via het opgaveformulier tot en met 18 november. 

Klik hier voor meer informatie.