• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

De economie van de toekomst

De Vereniging Circulair Friesland is  een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Wij zetten ons in voor de Friese economie van de toekomst: een circulaire economie.

European Water Tech Week 2018: Connecting Global Water Tech Hubs

Datum: 24 - 29 september 2018 Locatie: Leeuwarden
European Water Tech Week 2018: Connecting Global Water Tech Hubs

De watersector maakt in 2018 voor het eerst kennis met de European Water Tech Week Leeuwarden (EWTW 2018). De watertechnologiesector is wereldwijd steeds meer georganiseerd in hubs (knooppunten). Deze worden onderling verbonden tijdens de European Water Tech Week Leeuwarden. Leeuwarden is United Nations Innovating City for water technology. De sector komt tijdens EWTW 2018 samen in het innovatieve klimaat van de WaterCampus.

Leiders op het gebied van Innovatie, technologie en beleid  van bedrijven, universiteiten en overheden ontmoeten en inspireren elkaar tijdens een aantal evenementen van 24 tot en met 27 september 2018, in Stadsschouwburg De Harmonie en het WTC Leeuwarden.

Om deze evenementen heen wordt een cultureel programma samengesteld, waarin water centraal staat. Dit is verbonden aan Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

De vraag die tijdens EWTW 2018 centraal staat, is hoe door multidisciplinaire samenwerking aan de oplossingen voor de wereldwijde waterproblematiek kan worden bijgedragen. Op de agenda staan onderwerpen als waterschaarste, watervervuiling, en water & gezondheid. Ook de bijdrage van de watersector aan de circulaire economie komt aan de orde. De visie op deze onderwerpen vanuit wetenschap, business en politiek wordt gedeeld door internationale key-note sprekers. In interactieve sessies en op de beursvloer zullen deze onderwerpen verder worden uitgediept en wordt er ingegaan op de kansen voor innovatie en business.

Info en aanmelden
Kijk voor meer informatie over programma en aanmelden op www.watercampus.eu/ewtw.