• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

De economie van de toekomst

De Vereniging Circulair Friesland is  een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Wij zetten ons in voor de Friese economie van de toekomst: een circulaire economie.

FMF GroenLunch - Frank Berendse

Datum: 18 maart 2019 Locatie: De Kanselarij, Turfmarkt 11, 8911 KS te Leeuwarden
FMF GroenLunch - Frank Berendse

Het herstel van natuur in Nederland verdient drastisch ingrijpen. Spreker van de Groenlunch van maart, Frank Berendse, emeritus hoogleraar Natuurbeheer en Plantenecologie aan de Wageningen Universiteit, is van mening dat om de biodiversiteit te herstellen er door de overheid stevig ingegrepen moet worden. Grotere aaneengesloten natuurgebieden moeten worden aangelegd en de landbouw moet worden omgevormd. Polderen, zoals het recent gepresenteerde Deltaplan Biodiversiteitsherstel biedt onvoldoende oplossingen. Tijdens de Groenlunch zal hij stilstaan bij welke maatregelen nu echt nodig zijn om de biodiversiteit te herstellen en zal ingaan op de aanpak zoals we die in Fryslân voor ogen hebben.

Praktische info
De inloop met koffie en thee is vanaf 11.45 uur. Gezien de verwachte drukte is er deze keer geen lunch,Om 12.00 uur begint de presentatie. 
 
Waar: De Kanselarij, Turfmarkt 11, 8911 KS te Leeuwarden
Wanneer: maandag 18 maart van 12.00 – 13.00 uur

Aanmelden
Je kunt je alleen via dit online formulier aanmelden.