• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

De economie van de toekomst

De Vereniging Circulair Friesland is  een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Wij zetten ons in voor de Friese economie van de toekomst: een circulaire economie.

FMF GroenLunch: De terugkeer van de wolf

Datum: 29 oktober 2018 Locatie: Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden
FMF GroenLunch: De terugkeer van de wolf

Vroeger was er ontzag voor de wolf vanwege zijn efficiënte jacht. Later werd de wolf gezien als een bedreiging. Doordat de wolf steeds intensiever vervolgd werd is hij al ruim een eeuw uitgestorven in Nederland. De wolf werd teruggedrongen tot diep in Oost-Europa en de gebergtes van Italië en Spanje. Sinds 1982 is de wolf een beschermde diersoort. Dit leidde tot een groei van de aantallen.
 
Rond 2000 is in het voormalige Oost-Duitsland weer de eerste wolvenroedel gesignaleerd. Nu zijn er ongeveer 75 paren met roedels in Duitsland, waarvan 15 paren in onze buurdeelstaat Nedersaksen leven. Tegenwoordig leven er in Nedersaksen meer roedels dan in Yellowstone National Parc! Ook in Nederland is de wolf gesignaleerd. In april is officieel vastgesteld dat de wolf zich in Friesland bevond. Dit was de eerste wolf die officieel in Friesland in het wild is gezien sinds 1712.
 
Spreker
De visies op wat natuur is en het roodkapje syndroom zorgen voor een verdeeld enthousiasme over de komst van de wolf. Hugh Jansman werkt sinds 1999 als dierecoloog bij Alterra-Wageningen UR. Zijn expertise is het weer vitaal krijgen van bedreigde dierpopulaties. Belangrijke projecten waaraan hij heeft meegewerkt zijn o.a. de herintroductie van de otter, behoud van het korhoen, duurzaam beheer van hoefdieren en hoe als maatschappij om te gaan met de terugkeer van de wolf.
 
In 60 minuten vertelt Hugh Jansman het verhaal over de terugkeer van de wolf en de relatie tussen wolf en maatschappij. Hij zal vertellen over de levenswijze van de wolf, hoe de wolf gemonitord wordt, hoe de overlast bij vee beperkt kan worden en wat de verwachtingen zijn voor de toekomst.
 
Waar en wanneer?
Wij hopen u te ontmoeten op maandag 29 oktober in het auditorium van hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden. De lezing start om 12.00 uur en eindigt om 13.00 uur.
 
Aanmelden
In verband met het aantal beschikbare plekken verzoeken wij u om zich hier aan te melden
 
VANWEGE HET FEIT DAT DEZE GROENLUNCH IN VAN HALL LARENSTEIN GEHOUDEN WORDT EN DE VERWACHTE GROTE BELANGSTELLING WORDT ER DEZE KEER GEEN LUNCH AANGEBODEN.