• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

De economie van de toekomst

De Vereniging Circulair Friesland is  een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Wij zetten ons in voor de Friese economie van de toekomst: een circulaire economie.

Glocal Link Day

Datum: 17 mei 2018 Locatie: NHL Stenden, Leeuwarden
Glocal Link Day

Glocal Link is een project van NHL Stenden in het kader van LF2018:

Graag nodigen wij je uit om deel te nemen aan onze Glocal Link Day in Leeuwarden. Dit in het kader van LF2018 en als onderdeel van het project Glocal Link. We hebben jouw ervaring, kennis, ideeën en netwerk nodig om jongeren te verbinden met circulaire projecten. Op deze manier willen we hun leven en hun omgeving verbeteren.
 
Op 17 mei starten we in de inspiratietuin van de NHL Stenden hogeschool met een uitwisseling van kennis en ervaring. Na een lezing van de documentairemaker Ruben Terlou, gaan we naar de wijk Heechterp Schieringen om de middag door te brengen. We sluiten de Glocal Link Day af met het evenement Dans Je Wijk Kansrijk (met duurzaamheid). Dit op een energieneutrale Energy Floor. 
 
Met alle inhoud dagen we je uit om met ideeën te komen waardoor jongeren in kwetsbare gebieden kansrijker worden. Niet alleen in Leeuwarden, maar ook in onze partnersteden Napels en Luik.

Programma en aanmelden
Voor het uitgebreide programma en andere informatie kun je terecht bij Glocal Link Days op Facebook en LinkedIn. Je kunt je voor de gehele dag of een dagdeel opgeven door een e-mail te sturen naar  met vermelding van naam, organisatie en het gewenste dagdeel.

Namens Ritsko van Vliet, Projectleider