• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

De economie van de toekomst

De Vereniging Circulair Friesland is  een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Wij zetten ons in voor de Friese economie van de toekomst: een circulaire economie.

Lezing door klimaatprofessor Pier Vellinga

Datum: 7 februari 2019 Locatie: Dorpskerk Huizum
Lezing door klimaatprofessor Pier Vellinga

Op 7 februari a.s. om 20:00 u. verzorgt de internationaal bekende ‘klimaatprofessor’ Pier Vellinga de jaarlijkse Epo van Douma Lezing in de Dorpskerk Huizum in Leeuwarden. De titel van de lezing is Onze Toekomst’. Vellinga behandelt even actuele als acute vragen als:

- Kunnen we hier blijven wonen als de zeespiegel meerdere meters stijgt?
- Kunnen we voedsel blijven produceren als wormen en insecten uit het landschap verdwijnen?
 
Prof. Vellinga gaat deze avond verkennen wat er qua klimaat, energie, water enz. allemaal op ons af komt en hoe we met die veranderingen als individu en als groep (dorp, stad, bedrijf, provincie, land, Europa) kunnen omgaan.  Hij gaat niet alleen in op bedreigingen maar ook op kansen. Het mooie is dat hij zijn lezing illustreert met vele voorbeelden die vooral gericht zijn op Friesland. Voorbeelden die van belang zijn voor de bezoekers, maar ook voor al hun (klein)kinderen.
 
Pier Vellinga (1950) is hoogleraar Klimaatverandering en maatschappelijke implicaties aan de V.U. in Amsterdam waarvan hij 6 jaar vice-rector was en is ook verbonden aan Wageningen University. Ook is hij o.a. Directeur Water en Klimaat aan de Wadden Academie in Leeuwarden en voorzitter van het bestuur van Urgenda, een organisatie voor innovatie en duurzaamheid. Vanwege zijn baanbrekende inzichten en publicaties wordt hij als pionier-wetenschapper internationaal bewonderd: hij trad o.a. op bij BBC, ABC, CNN en Discovery.  

Waar en wanneer?
7 februari vanaf 20.00 uur in Dorpskerk Huizum.

Toegang
De entree voor de lezing bedraagt € 5,00. Kaarten zijn uitsluitend bij de ingang verkrijgbaar. Kom op tijd want zeker in dit geval geldt: vol is vol.
Gratis parkeren tegenover Intratuin (zuidzijde Tijnjedijk).

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Peter de Haan (Peter de Haan 06-11592427)

 
 
Nadere inlichtingen:
Peter de Haan, tel. 06-11592427