• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

De economie van de toekomst

De Vereniging Circulair Friesland is  een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Wij zetten ons in voor de Friese economie van de toekomst: een circulaire economie.

Netwerkbijeenkomst: Circulair Beroepsonderwijs Noord-Nederland

Datum: 15 januari 2019 Locatie: NHL Stenden, Rengerslaan 8, Leeuwarden
Netwerkbijeenkomst: Circulair Beroepsonderwijs Noord-Nederland

Hoe betrekken we jongeren bij de circulaire economie? CB•NN bestaat nu een jaar, en alle MBO en HBO scholen van Groningen, Drenthe en Friesland zijn hier bij aangesloten. Ons doel is om de aandacht voor CE integraal en versneld in het onderwijsprogramma te krijgen.

CB•NN werkt met een gericht jaarprogramma, bestaande uit: 

Vijf netwerkbijeenkomsten per jaar, gericht op het delen van kennis en informatie, op verbinding en verdieping en op het regelen van praktische zaken en vragen. In principe is er elke keer een gast of deelnemer die op een bepaald onderwerp (of vraag) dieper in gaat. 

Twee inspiratie en innovatie events, waarvan één in het derde kwartaal van 2018 (Week van de Duurzaamheid) en  één in het eerste kwartaal van 2019 (SDG Congres) met studenten.

Werksessies binnen elke onderwijsinstelling waarbij docenten kennis overdragen en kennismaken met methodes en middelen om meer circulair te denken en doen in het onderwijs.

Praktische info
Dit is een besloten bijeenkomst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Heleentje Swart via