• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

De economie van de toekomst

De Vereniging Circulair Friesland is  een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Wij zetten ons in voor de Friese economie van de toekomst: een circulaire economie.

Ronde Tafel: Slimme en schone mobiliteit

Datum: 23 mei 2018 Locatie: Caparis, Ampèrelaan 2, Drachten
Ronde Tafel: Slimme en schone mobiliteit

Op 23 mei organiseren Circulair Friesland en de Freonen fan Fossylfrij Fryslân op veler verzoek een bijeenkomst rondom slimme en schone mobiliteit.

Veel leden van Circulair Friesland willen weten wat zij kunnen doen om de CO₂-uitstoot van het wagenpark te reduceren (op korte en lange termijn), hoe ze mee kunnen doen met de Elfwegentocht en wat we gezamenlijk kunnen doen wat betreft  collectieve inkoop. Hier gaan we tijdens deze Ronde Tafelbijeenkomst op in.

Programma
<!--StartFragment-->
14.30 uur   Inloop met koffie & thee
15.00 uur   Welkomstwoord - Caparis
15.15 uur  Introductie Circulair Friesland & Freonen fan Fossylfrij Fryslân
15.25 uur  Elfwegentocht: wat speelt er allemaal? - Tsjeard Hofstra
15.55 uur  Pitches van diverse organisaties met goede voorbeelden
16.25 uur  Rondje langs de velden & afsluiting
17.00 uur   Borrel

Opgeven
Geef je uiterlijk 17 mei op bij Christiaan Kuipers via .
<!--EndFragment-->