• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

De economie van de toekomst

De Vereniging Circulair Friesland is  een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Wij zetten ons in voor de Friese economie van de toekomst: een circulaire economie.

Ronde Tafel: Wat mag de wereld in 2025 van het Friese onderwijs verwachten?

Datum: 16 januari 2019 Locatie: De Kanselarij, Turfmarkt 11, Leeuwarden
Ronde Tafel: Wat mag de wereld in 2025 van het Friese onderwijs verwachten?

Bestuurders van onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven gaan in gesprek met docenten, jongeren en beleidsmakers over de vraag hoe we het onderwijs - van basisschool tot universiteit - beter kunnen afstemmen op de positieve bewegingen richting een circulaire economie en een duurzame maatschappij.

De Friese Aanpak – maatschappijgericht onderwijs 
Voor dit Ronde Tafel Gesprek over onderwijs, circulaire economie en een duurzame maatschappij zijn twee directe aanleidingen.

Ten eerste de beweging die Spark vanuit Circulair Friesland binnen het onderwijs wil aanwakkeren om jongeren van basisschool tot universiteit structureel te betrekken bij het samen bouwen aan een circulaire economie en een duurzame samenleving. 

Ten tweede de oproep van een aantal partners om met elkaar een beeld te maken bij de vraag: wat mag de wereld van het Friese onderwijs verwachten in 2025...?
 
De output van dit gesprek vormt de basis voor de gemeenschappelijk op te stellen Transitie DOE Agenda Circulair Onderwijs – onderwijs dat zich vanuit een integrale aanpak richt op de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. 

Georganiseerd door:
Spark the Movement, een initiatief van Circulair Friesland
 
Uitgenodigd zijn:
- bestuurders, directeuren, docenten, leerlingen en studenten van PO, VO, MBO, HBO en Campus Fryslân; 
- vertegenwoordigers en bestuurders uit het bedrijfsleven;
- vertegenwoordigers vanuit de provincie en de gemeente;
- betrokkenen vanuit het Inspiratie Overleg Onderwijs Fryslân. 

Waar en wanneer?
Woensdag 16 januari, van 15.30 - 17.30 in de Kanselarij (Turfmarkt 11, Leeuwarden).

Wilt u erbij zijn?
Aanmelden is verplicht. Neem contact op met Heleentje Swart via .