• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

De economie van de toekomst

De Vereniging Circulair Friesland is  een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Wij zetten ons in voor de Friese economie van de toekomst: een circulaire economie.

Rondetafelbijeenkomst Circulair Aanbesteden 3/3

Datum: 21 maart 2018 Locatie: n.t.b.
Rondetafelbijeenkomst Circulair Aanbesteden 3/3

Op woensdag 21 maart organiseren we de laatste uit een serie van drie bijeenkomsten rond circulair aanbesteden, voor opdrachtgevers in de grond-, weg- en waterbouw.

Voor wie?
We nodigen verantwoordelijken voor inkoop, planning en aanbesteding van infrastructuur en duurzaamheid bij gemeenten, provincie, waterschap, Rijkswaterstaat en andere organisaties met een interesse voor het in praktijk brengen van de circulaire economie in de GWW van harte uit om deel te nemen.  

Aanbestedingsmethodieken en circulaire ambities
Deze bijeenkomst met Rijkswaterstaat zal meer ingaan op praktijklessen en concrete cases. 

Tijd en locatie
De bijeenkomst vindt plaats op 21 maart. Tijdstip en locatie volgen.

Aanmelden
Wil je aanwezig zijn bij deze sessie, meld je dan aan via .
 
Volgende sessies
Deze sessie is onderdeel van een serie van drie bijeenkomsten rond het thema circulair aanbesteden. De derde en laatste sessie wordt georganiseerd door Rijkswaterstaat, op woensdag 21 maart.