• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

De economie van de toekomst

De Vereniging Circulair Friesland is  een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Wij zetten ons in voor de Friese economie van de toekomst: een circulaire economie.

Rondetafelbijeenkomst Circulair Aanbesteden

Datum: 22 februari 2018 Locatie: De Kanselarij, Turfmarkt 11, Leeuwarden
Rondetafelbijeenkomst Circulair Aanbesteden

Op donderdag 22 februari organiseert Vereniging Circulair Friesland de eerste rondetafelbijeenkomst uit een serie van drie bijeenkomsten rond circulair aanbesteden, voor opdrachtgevers in de grond-, weg- en waterbouw.

Voor wie?
We nodigen verantwoordelijken voor inkoop, planning en aanbesteding van infrastructuur en duurzaamheid bij gemeenten, provincie, waterschap, Rijkswaterstaat en andere organisaties met een interesse voor het in praktijk brengen van de circulaire economie in de GWW van harte uit om deel te nemen.  

Duurzaam aanbesteden in de GWW
In deze eerste bijeenkomst worden opdrachtgevers meegenomen in de mogelijkheden van duurzaam aanbesteden in de GWW, en worden praktische handvatten aangereikt om hier zelf mee aan de slag te kunnen.

Als eerste zullen Daaf de Kok en Dirkjan Bours van BouwCirculair uitleg geven over duurzaam beton. BouwCirculair organiseert regionale betonketens waarin concrete afspraken worden gemaakt over duurzaamheid, circulariteit en CO2-reductie. Zij laten je deze middag graag kennismaken met de instrumenten die ze daarvoor hebben ontwikkeld. 

Vervolgens wordt toegelicht hoe een geheel werk optimaal circulair aanbesteed kan worden. Tobias Strating (Roelofs) legt op interactieve wijze uit hoe Roelofs dit heeft aangepakt in wijk de Parken in Apeldoorn. Bekijk de video onderaan deze pagina voor een voorproefje. 

Tijd en locatie
De bijeenkomst vindt plaats in de Kanselarij, Turfmarkt 11, Leeuwarden. De inloop is van 12.00 tot 12.30 uur, inclusief lunch. De bijeenkomst duurt tot 15:30. Aansluitend hierop vindt het Circulair Café plaats in de Kanselarij.

Aanmelden
Wil je aanwezig zijn bij deze bijeenkomst, meld je dan voor 16 februari aan via .
 
Volgende sessies
Deze sessie is onderdeel van een serie van drie bijeenkomsten rond het thema circulair aanbesteden. De volgende sessies worden georganiseerd door Antea Group (7 maart) en Rijkswaterstaat (21 maart).