• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

De economie van de toekomst

De Vereniging Circulair Friesland is  een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Wij zetten ons in voor de Friese economie van de toekomst: een circulaire economie.

Symposium: Symphony of Soils

Datum: 11 oktober 2018 Locatie: Ecomunity Park, Oosterwolde
Symposium: Symphony of Soils

Om bodemvitaliteit onder de aandacht te brengen en betrokkenen te motiveren, te inspireren en praktische handvatten aan te reiken, organiseert het Kennisconsortium Bodem in samenwerking met de stichting Symphony of Soils en hogeschool Van Hall Larenstein het symposium: Symphony of Soils. Een inspirerend symposium over bodemvitaliteit waar u de laatste ontwikkelingen hoort, concrete handvatten krijgt en gemotiveerd raakt om zelf aan de slag te gaan. Symphony of Soils maakt onderdeel uit van de Soil-Food week.

Het symposium vindt plaats op het Ecomunity Park in Oosterwolde.

Programma
9.00 uur
Inloop met koffie en thee

9.30 uur
Opening door Dick Veerman – oprichter Foodlog

9.45 uur
Welkom door Harry Oosterman – burgemeester Ooststellingwerf

10.00 uur            
Plenaire sessie met inspirerende presentaties van o.a.:
- Wim van der Putten – Buitengewoon hoogleraar Functionele biodiversiteit aan Wageningen University
- Volkert Engelsman – Directeur biologisch handelsbedrijf Eosta, tevens nummer 1 in de Duurzame Top 100 (Trouw)
- Jan Huitema - Europarlementariër en melkveehouder

12.00 uur            
Boerenlunch met muzikale ondersteuning

13.00 uur             
Bodem-beleef-sessies: hier ziet en ervaart u in het veld de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bodembeheer, kunt u onder begeleiding van experts zelf de bodem analyseren en vragen stellen aan deskundigen.

14.30 uur            
Koffie en thee

15.00 uur            
Workshops: inspirerende en informerende presentaties over bodem in relatie tot voedsel, landbouw, biobased economie, water en biodiversiteit. U gaat met elkaar en met deskundigen in gesprek, hoort wat er nog moet gebeuren en wat u zelf kunt doen

17.00 uur            
Borrel en versnaperingen, muzikaal omlijst met een Symphony of Soils

Voor wie?
Het symposium is bedoeld voor boeren, erfbetreders, bestuurders en medewerkers van bedrijven in de voedselketen, beleidsmakers en politici, studenten, docenten en wetenschappers, natuur-  en belangenorganisaties, NGO’s, geïnteresseerde burgers en consumenten. Kortom: voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan de transitie naar een vitale bodem.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor het symposium via deze link. Inschrijving gebeurt op volgorde van aanmelding. De kosten voor deelname aan het symposium bedragen €85,- per persoon. Na aanmelding ontvangt u een factuur waarmee u de betaling kunt voldoen.

Leden van de VCF krijgen 25% korting op de toegangsprijs.

Meer informatie
Op deze website vindt u meer informatie over het symposium.