• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

De economie van de toekomst

De Vereniging Circulair Friesland is  een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Wij zetten ons in voor de Friese economie van de toekomst: een circulaire economie.

Tour de Poep - Het belang van het terugwinnen van mineralen uit de menselijke afvalstroom

Datum: 16 januari 2019 Locatie: De Kanselarij
Tour de Poep - Het belang van het terugwinnen van mineralen uit de menselijke afvalstroom

Via de menselijke uitwerpselen en waterzuivering gaan momenteel veel mineralen verloren. Dat is niet een duurzame oplossing. Tijdens de bijeenkomst kijken we naar de grootte van het verlies en dat dient als opmaat voor een themamiddag eind maart 2019. Op de themamiddag gaan we samen met leden van de VCF en anderen praten over mogelijke oplossingsrichtingen.

Tour de poep
Wat zit er in? Theo Mulder presenteert analyses van de poep en plas van regionaal bekende Nederlanders en Friezen.

Wat betekent dit voor de hoeveelheden van Nederland in totaal? Theun Vellinga vertelt iets over de fosfaatbalans van Nederland en de schaarste van mineralen.

Daarna volgt er een korte discussie met deelnemers om de eerste ideeën voor oplossingen te verzamelen.

Waar en wanneer?
16 januari 2019, 12.30 – 14.00 uur in de Kanselarij (Leeuwarden)


Meer informatie en aanmelden?
Neem contact op met Theun Vellinga, Aanjager Landbouw ()