• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

De economie van de toekomst

De Vereniging Circulair Friesland is  een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Wij zetten ons in voor de Friese economie van de toekomst: een circulaire economie.

Werksessie: samenwerken in betonketen en asfaltketen

Datum: 23 mei 2018 Locatie: Leeuwarden
Werksessie: samenwerken in betonketen en asfaltketen

Op 23 mei 2018 organiseert BouwCirculair een werksessie voor Friese opdrachtgevers in de GWW bij de Gemeente Leeuwarden. Tijdens deze sessie krijgen opdrachtgevers instrumenten aangereikt om circulair en duurzaam aanbesteden in de praktijk vorm te geven. Doel is te komen tot een eenduidige werkwijze in aanbesteden, monitoren en handhaven,  die bedrijven in de GWW optimaal stimuleren om duurzaamheid in al hun werken mee te nemen. Dit is een verdieping van een werksessie van BouwCirculair bij Vereniging Circulair Friesland op 22 februari, maar voor deelname is het niet nodig dat je hierbij aanwezig bent geweest.
 
Doelgroeporganisaties
Regionale opdrachtgevers in de GWW:

- Provincie Fryslân
- Friese gemeenten
- Wetterskip Fryslân
 
Doelgroep
Projectleiders, materiaaldeskundigen, inkopers, duurzaamheidsspecialisten
 
Voorbereiding
N
eem een project mee waarbij uw organisatie een project in de GWW gaat aanbesteden en duurzaamheid hierbij een onderdeel wil laten zijn
 
Programma
-Inloop 8.45 uur
-Start 9.00 uur:
Introductie BouwCirculair en de ketenaanpak. Wat doen we en wat is bereikt in regionale (noordelijke) ketens?
-Instrumenten:
Convenanten en de Green Deal GWW voor de bestuurlijke intenties. Het moederbestek en de BRL duurzaam beton voor de uitvoering.
-Pauze 10.15-10.30 uur
-Aan de slag met cases. Opnemen van moederbestek in de uitvraag. De BRL inzetten voor ?
-De volgende stap: de keten betrekken.
-Afsluiting om 12 uur
 
Aanmelden en meer informatie
Meld je gratis aan bij Dirkjan Bours via  of 0647436424. Meer informatie: bouwcirculair.nl (exacte locatie volgt).