• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

Doe mee aan de Circular Economy Challenge Fryslân

Gepubliceerd op 27 augustus 2018
Doe mee aan de Circular Economy Challenge Fryslân

De Vereniging Circulair Friesland, de Provincie Friesland en de Friese Rabobanken zetten hoog in op circulaire economie. Zij willen zich ontwikkelen tot de meest gunstige regio voor circulaire economie en in 2025 een plek behalen in de top 3 van Europa. De Friese Rabobanken willen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. De missie van de Rabobank luidt immers: ‘Growing a better world together’.

Start: oktober 2018
Kort geleden hebben alle Friese Rabobanken het startschot gegeven voor de Circular Economy Challenge Fryslân. Het is geen competitie met een winnaar, maar een programma waarin ondernemers worden uitgedaagd. Het programma start in oktober en loopt door tot medio maart 2019. Met dit inspirerende en actieve leerprogramma voor ondernemers wil de Rabobank een impuls geven aan circulair ondernemen, aan samenwerking tussen lokale bedrijven en aan het lokale imago van de provincie.

Circulaire ambities waarmaken
Circulair ondernemen vraagt van ondernemers om anders te denken, over de grenzen van het eigen bedrijf heen te kijken en samen te werken. Zo ontstaan nieuwe ideeën en businessmodellen. De Rabobank Circular Economy Challenge Fryslân wordt regionaal ingezet om ondernemers te helpen bij de ontwikkeling naar circulair ondernemerschap.

Het doel van deze challenge is om per regio (Fryslân) en deelnemende bedrijven de circulaire kansen in beeld te brengen, zodat de ondernemers met elkaar nieuwe ideeën en oplossingen bedenken om hun circulaire ambities waar te maken. De Circular Economy Challenge Fryslân bestaat onder andere uit een regioscan, bedrijfsscan, diverse workshops en het ontwerpen van een circulair actieplan. Inmiddels hebben al meer dan zestig bedrijven buiten de regio Friesland deelgenomen.

Partnerschap MVO Nederland en KPMG
Om de Challenge zo effectief mogelijk te maken, is de Rabobank in 2017 een partnerschap aangegaan met MVO Nederland en KPMG. MVO Nederland zet haar netwerk, kennis en actieve matchmaking-mogelijkheden in om ondernemers te begeleiden tijdens de challenges. KPMG staat opgesteld voor de analyses die samenkomen in de regio- en bedrijfsscans.

Meerwaarde voor ondernemers
Uit reacties van de deelnemers van eerdere challenges, blijkt dat de challenge van meerwaarde is voor ondernemers. Het stimuleert hen om werk te maken van circulair ondernemen en geeft hen toegang tot nieuwe circulaire netwerken, waarbij verschillende bedrijven  een belangrijke voorbeeldfunctie in hun regio gaan vervullen. Ook inspireren de challenges tot nieuwe samenwerkingsverbanden en circulaire oplossingen, doordat er bijvoorbeeld tijdens de dialoogsessies sector-overschrijdende gesprekken plaatsvinden.
 
Plaatsen gereserveerd voor leden VCF
Speciaal voor de leden van de Vereniging Circulair Friesland zijn 4 deelnemersplaatsen gereserveerd. Er zijn kosten verbonden aan deelname.

Wat kunt u van de Rabobank verwachten en wat verwachten wij van u?
Spreekt de challenge u aan en/of heeft u vragen over wat er van u verwacht wordt tijdens deze challenge, dan kunt contact opnemen met Richard de Bruijn ().

comments powered by HyperComments