• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leader Noardwest Fryslân

Gepubliceerd op 13 november 2017
 Leader Noardwest Fryslân

Tot 2019 zijn er extra financiële mogelijkheden vanuit Europa voor Noardwest Fryslân. Dit ‘Leadergeld’ wordt ingezet voor grotere leefbaarheidsprojecten in het gebied.

In Noardwest Fryslân wordt vol enthousiasme ingezet op het versterken van de economische veerkracht van het gebied. Onder het motto: Werk maken van burgerinitiatief!

Bekijk hier voor meer informatie over Leader Noardwest Fryslan!

Hieronder bevindt zich informatie om contact op te nemen. Diverse duurzame/circulaire projecten kunnen ingediend worden en zij helpen/denken graag verder mee wat de mogelijkheden zijn.
Neem gerust contact op met Hanneke Strik of Lia van Dijk!

Streekwurk Noardwest Fryslân
Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Franeker 
Postadres: Raadhuisplein 1, 8801 KX Franeker 
Telefoon: 0517 - 38 07 33 
E-mail: noardwest@fryslan.frl
 
Beleidsmedewerkers Streekbureau NWF:
 
Hannelore Strik                 h.strik@fryslan.frl
Lia van Dijk                         l.r.vandijk@fryslan.frl
 
Namen van de leden van de Local Action Group NWF (LAG)
Tineke Hemminga - Franeker
Mathijs Jan Kalma - Berltsum
Froukje de Jong - Krap Sint Annaparochie
Pieter van der Ende - Stiens
Piet Meerdink - Leeuwarden, voorzitter
Frits Sieswerda - Franeker
Fokke Gerrit van der Woude - Sint Annaparochie
Hilbrand Wijbenga - Nij Altoena
Michiel Schrier - Gebiedsgedeputeerde Noardwest
Lute Pen - Gemeentelijk vertegenwoordiger, Menameradiel

comments powered by HyperComments