• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

Meld uw gemeente aan en doe mee!

Gepubliceerd op 13 november 2017
Meld uw gemeente aan en doe mee!

Ten bate van de circulaire economie op lokaal niveau gaat de Friese Milieu Federatie samen met Vereniging Circulair Friesland aan de slag om het handelingsperspectief van Friese gemeenten en burgers te vergroten op dit vlak.
 
Gemeenten zijn in staat om het MKB, consumenten en lokale initiatieven te enthousiasmeren, faciliteren en ruimte te bieden om aan de slag te gaan met de circulaire economie. Daarnaast hebben gemeenten vanuit hun rol in de inrichting van de openbare ruimte en inkoopbeleid de mogelijkheid om de circulaire economie te stimuleren.
 
Middels het opstellen van heldere en praktische actieplannen gaan we gemeenten richting geven in haar mogelijkheden om met de circulaire economie aan de slag te gaan. Deze actieprogramma’s gaan we  uiteraard op basis van de lokale behoeften en specialisaties ontwikkelen.
 
Mogelijke invulling van dergelijke actieplannen kan zijn:
In de openbare ruimte kan gedacht worden aan valorisatie in het afval- en groenbeheer en het coördineren van de nieuwbouw- en sloopopgave om hergebruik van sloopafval te stimuleren.
Circulaire inkoop gaat meer zitten in gemeentelijk vastgoed, kantoorartikelen en de rol als launching customer opnemen.
Circulaire programma’s kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op streekproducten, deelplatformen of educatieprogramma’s.
Dit zijn slechts voorbeelden, en de werkelijke invulling zal sterk afhangen van lokale prioriteiten en uitdagingen.
 
Om dit te realiseren zijn we op zoek naar gemeenten die de komende maand hun ervaringen, uitdagingen en behoeften op het gebied van de circulaire economie met ons willen delen in een kort gesprek. Vervolgens organiseren we een bijeenkomst voor Friese gemeenten op:

Datum: 14 december
Locatie: De Kanselarij (Turfmarkt 11, 8911 KS Leeuwarden)
Tijdstip: 12:30 – 14:00 uur (inloop inclusief lunch vanaf 12:00 uur)
Uiteindelijk zullen we met drie geïnteresseerde gemeenten aan de slag gaan om specifieke actieprogramma’s op te zetten.
 
Interesse? Aanmelden kan via:
Johan Dirk van der Schaaf: johandirk.van.der.schaaf@friesemilieufederatie.nl
Merlijn Blok: Merlijn.Blok@circulairfriesland.frl

comments powered by HyperComments