• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

Omrin-directeur in Den Haag: ‘Dwing hergebruik af bij rijksplannen’

Gepubliceerd op 15 juni 2017
Omrin-directeur in Den Haag: ‘Dwing hergebruik af bij rijksplannen’

Twee bouwvakkers van Friso Bouwgroep uit Sneek spelen een partijtje boven een levensgroot dambord gemaakt van bouwafval. De mannen werken aan de nieuwbouw voor Friese Poort in Leeuwarden, daarbij wordt zeventig procent van de materialen hergebruikt. FOTO NOORDOOST/ALEX DE HAAN

Naar Beiers voorbeeld zou de Nederlandse overheid als opdrachtgever moeten verplichten dat er gerecycled materiaal wordt gebruikt bij nieuwe projecten. Omrin-directeur John Vernooij zei dat woensdag in de Tweede Kamer, waar de vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Milieu vergaderde over de circulaire economie.

In Beieren moet een kwart van de materialen die worden gebruikt bij overheidsprojecten verplicht afkomstig zijn van hergebruik. Zo’n prikkel is ,,essentieel’’ om de grondstoffen-economie een slinger te geven. ,,Er moet een verplichting worden ingezet.’’

Nieuwe sorteerinstallatie
Omrin investeert momenteel 20 miljoen euro in een nieuwe sorteerinstallatie voor kunststof in Oudehaske. Er zijn ideeën genoeg. Vaak is de verkoopschaal van nieuwe producten te klein om te kunnen opboksen tegen de enorme olieindustrie. ,,Zo lang nieuw plastic nog goedkoper is dan gerecycled plastic, zo lang is er geen markt.’’

Nederland steekt veel energie in de inzameling van producten. ,,We lopen tegen een muur op.’’, zei Vernooij. ,,Waar gaan we al dat plastic inzetten?’’

Proefregio
Hij hoopt dat het kabinet Friesland benoemt tot proefregio voor circulaire economie; een Circulair Vally. Dan kunnen knellende regels en wetgeving even opzij worden gezet.

De directeur benoemde tijdens zijn optreden in Den Haag een start-up die van petflessen tegels maakt. Voordat die tegels in de bouw mogen worden gebruikt moest de start-up door een woud heen van certificering en regelgeving.
Voor het gebruik van minicontainers van gerecycled plastic vroegen gemeenten een garantie van vijftien jaar. De leverancier kon slechts een garantie geven van twee jaar. ,,Hoe gaan we dat dan ooit proberen?’’

Enorme kans
Jaarlijks komt er 300 miljoen ton plastic op de markt. Momenteel wordt daarvan slechts zo’n 2 procent gerecycled. Afvalverwerker Omrin ziet een ,,enorme kans’’ om er ,,een echt groot exportproduct van te maken’’. Vernooij: ,,Als het ons lukt om die slag te maken, dan hebben we een wereldmarkt in handen’’.

Hij hoopt dat de Haagse overheid geld wil vrijspelen in de rijksbegroting om experimenten in deze regio mogelijk te maken. Met minder regels, en het bundelen van kennis, onderzoek en ontwikkeling, liefst in Friesland.

De Tweede Kamerleden hadden er wel oren naar. De markt kan het niet alleen, zo veel werd hen gisteren wel duidelijk. De overheidsdoelstelling om in 2030 minder gebruik te maken van primaire grondstoffen bestaat al. ,,Dit klinkt me als muziek in de oren’’, zei Carla Dik-Faber (ChristenUnie). ,,Ik denk ook dat Friesland een schaal heeft waar dit werkt.’’
Zorgen bij statenleden over voortgang circulaire economie

Atze Jan de Vries
Fracties in provinciale staten vallen Omrin-directeur John Vernooij bij: Friesland moet een proeftuin worden voor circulaire economie.

Regels mogen hergebruik van afval niet in de weg staan. Vernooij zei het gisteren in Den Haag tegenover leden van de Tweede Kamer, en de provinciale fracties van CDA, VVD en FNP zegden het hem diezelfde dag na in het Provinsjehûs.

Hinderlijke regels zijn niet de enige zorg van provinciale politici die impulsen zoeken voor de circulaire economie. ChristenUnie, D66, SP, GrienLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en 50Plus plaatsen kanttekeningen bij de provinciale aanpak, zoals die in documenten is terug te vinden.

Concrete doelen
Volgens Retze van der Honing (GrienLinks) overheerst een procedurele insteek, waardoor inhoudelijke stappen tot in 2019 op zich laten wachten. Ook Mark de Roo (D66) en Jacob van der Hoek (SP) vragen tempo.

Roel de Jong (PvdA), Wiebo de Vries (ChristenUnie) en De Roo dringen aan op concrete doelen. Bepaal bijvoorbeeld dat 50 procent van de bedrijven over enkele jaren circulair moet draaien, stelt de ChristenUnie.

Circulair hoeft volgens de VVD niet een 100 procent hergebruik van materialen te betekenen. Als producten langer meegaan, is dat ook mooi, zegt statenlid Sylvia Hosman. Volgens haar is het niet per se nodig dat de provinciale overheid er in investeert. ,,Waarom zou er extra geld bij moeten?’’

In Friesland is al veel gaande, zegt gedeputeerde Sander de Rouwe. Hij voelt niet voor een bestuurlijke topdown aanpak, maar wil aansluiten bij wat de vereniging Circulair Friesland ontwikkelt. Daarin werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen.

comments powered by HyperComments