• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

Prijsvraag Inkomende Handelsmissie

Gepubliceerd op 22 maart 2017
Prijsvraag Inkomende Handelsmissie

De provincie Fryslân voert een actief beleid ter stimulering van internationale handel. Hoofddoel van het Aanvalsplan internationaal ondernemen is het stimuleren van Friese ondernemers om met het buitenland. Dit moet resulteren in een stijgend aantal exporterende bedrijven in Fryslân, van 7% naar 10% exporterende bedrijven.
 
Inkomende missies?
Naast de subsidieregeling voor uitgaande missies wil de provincie Fryslân ook inkomende missies gaan ondersteunen en wel middels een prijsvraag aan instanties in Fryslân, die ingeschreven staan bij de KvK, bijvoorbeeld MKB en gerelateerde clusterorganisaties en stichtingen. Bij een inkomende missie bezoekt een delegatie uit het buitenland Nederland. Het is de bedoeling dat de delegatie in contact komt met het MKB in Fryslân tijdens een bedrijfsbezoek of netwerkbijeenkomst die in 2018 georganiseerd wordt.

Doel inkomende handelsmissie 2018:
•    Gezamenlijke handelsreizen naar Fryslân realiseren in combinatie met KH 2018.
•    Inkomende handelsmissie op een vernieuwende wijze organiseren.
•    De buitenlandse delegatie kennis laten maken met concrete Friese organisaties.
•    Bestaande relaties te verdiepen en nieuwe relaties aan te gaan.
•    Promotie van Fryslân in het algemeen.

Meer informatie vindt u in deze presentatie.

comments powered by HyperComments