• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vol inzetten op circulaire bouwmaterialen

Gepubliceerd op 20 maart 2017
Vol inzetten op circulaire bouwmaterialen

Ontwerpers vervullen een cruciale rol in het toepassen van circulaire bouwmaterialen. Daarom ondertekende de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) begin dit jaar het Grondstoffenakkoord, samen met 180 publieke en private partijen.

Met de ondertekening van dat akkoord onderschrijven de partijen het belang van een snelle transitie naar een circulaire ontwerp- en bouwpraktijk. In het Grondstoffenakkoord staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen.

Goed voor klimaat en inkomsten
Bij de ondertekening van het akkoord benadrukte minister Henk Kamp van Economische Zaken dat er kansen zijn voor de Nederlandse economie door kostenbesparingen en het ontstaan van een nieuwe maakindustrie. “Een circulaire economie is niet alleen goed voor ons klimaat, maar levert ook inkomsten en banen op. Onderzoek laat zien dat tot 2023 de circulaire economie in Nederland goed is voor een marktwaarde van € 7,3 miljard per jaar en 54.000 banen. Kansen dus volop in het bedrijfsleven en dat geldt niet in het minst voor de bouwwereld. Deze nog altijd relatief conservatieve industrie krijgt op deze manier volop kansen om de handschoen op te pakken.”

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Milieu vond dat we anders moeten leren denken over grondstoffen en afval. “We moeten af van de wegwerpcultuur. Al bij het ontwerp moeten we bedenken hoe we grondstoffen opnieuw kunnen gebruiken.” Het kabinet wil het gebruik van grondstoffen in 2030 al hebben gehalveerd.

Concrete stappen naar een circulaire economie
Het Nationaal Grondstoffenakkoord bouwt voort op het plan om de omslag naar een circulaire economie te bevorderen, dat het kabinet afgelopen september presenteerde. Binnen korte tijd moeten op de onderwerpen biomassa, voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen concrete plannen worden voorgesteld. Daarbij worden concrete stappen omschreven, die gezet moeten worden om te komen tot een circulaire economie in 2050.

Ontwerpers hebben voortrekkersrol
BNA is van mening dat ontwerpers een voortrekkersrol hebben. In het beleidsplan 2017-2020 dat deze branchevereniging onlangs presenteerde heeft de organisatie technologische en duurzame ontwikkeling als speerpunten voor deze jaren uitgeroepen. “De circulaire economie en slim materiaalgebruik zijn daarin cruciaal”, stelt Fred Schoorl. “De ondertekening van het Grondstoffenakkoord is wat ons betreft dan ook een logische stap. Als branchevereniging voor de architectenbranche voeren wij de komende jaren een meerjarenprogramma uit, waarin de bijdrage vanuit architecten wordt ontwikkeld via onderzoek, educatie en belangenbehartiging. Architecten zijn voorlopers in de bouwketen en vernieuwers en verbeelders.”

Maatschappelijk betrokken architecten
De branchevereniging verwacht dat de komende jaren de maatschappij, de markt en het vak ingrijpend veranderen. Deze veranderingen bieden nieuwe kansen voor een maatschappelijke betrokken en ondernemende architectuurbranche en hiervoor wil BNA de branche klaarstomen. Zo verwacht ze dat technologie en duurzaamheid de komende jaren bepalende thema’s worden. Een duurzame ontwikkeling staat in relatie met klimaatverandering, leefbare steden en de uitputting van grondstoffen en energie, maar heeft ook te maken met het bevorderen van gezondheid en het comfort van de gebruiker.

Smart architect
Om dit inhoud te geven, wil BNA de komende jaren de nadruk leggen op een programma voor de smart architect, die met zijn kennis en techniek vooruitloopt op duurzame en technologische ontwikkelingen, slim samenwerkt met partijen binnen en buiten de bouw en als strategisch partner voor opdrachtgevers functioneert. De architectenorganisatie streeft naar een sterkere onderlinge verbinding, persoonlijk maar ook virtueel. Dit leidt, vindt de organisatie, tot wederzijdse voordelen, bijvoorbeeld op gebied van kennis omtrent grondstoffen en hergebruik van materialen. 

Lees hier het originele artikel.

comments powered by HyperComments