• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aanmelden project

Samen willen we een circulaire economie realiseren met concrete projecten in Friesland. Lees hier meer om lid te worden van de vereniging. Om deel te nemen aan een project of een project opgeven en een helder beeld te hebben van deze samenwerking, gebruiken wij de volgende drie criteria:

1. Enthousiasme ťn de wil!

Ieder project is anders en geen enkele project bevindt zich in hetzelfde stadium. Wel is er in ieder project veel enthousiasme en de wil om ermee aan de slag te gaan. Binnen ieder project heeft één organisatie de ‘trekkersrol’, deze organisatie neemt de leiding om samen concreet actie te ondernemen. Tezamen wordt de daad bij het woord gevoegd.

2. Niet Optimaliseren maar Transformeren!

In ieder project wordt op een integrale manier gewerkt. Men werkt met meerdere bedrijven samen, vaak in diverse sectoren en met een frisse blik werkt men om de bestaande situatie te transformeren. Deelnemers hebben een proactieve houding, zijn nieuwsgierig en openstaand voor alle bedachte en nog niet bedachte mogelijkheden.

3. Geen Fries, geen Probleem!

De vereniging kan wel Circulair Friesland heten, dat betekent niet dat alleen organisaties uit Friesland mogen deelnemen. Iedereen kan meedoen die een actieve rol wil hebben om Friesland versneld duurzaam en circulair vorm te geven. Dus dat kan zijn als bedrijf, als gemeente, provincie, kennisinstelling, maatschappelijke organisatie en een ieder die een goed idee heeft. Een circulaire economie realiseren doe je met zijn allen.

 

Aanmelden

De 12 icoonprojecten zijn zeker niet leidend, het is de basis waarmee we beginnen. We bouwen dit graag uit met vele nieuwe circulaire projecten. Er gebeurt veel in het noorden en nieuwe circulaire projecten juichen we zeker toe! Bedrijven die samenwerken met andere organisaties waarbij circulariteit van het product, toepassing of dienst centraal staat kunnen zich aanmelden.

Graag ontvangen wij via het contactformulier uw projectaanmelding met een heldere omschrijving inclusief het doel, de deelnemende organisaties, penvoerder en huidige concrete acties.