• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

Biocomposiet fietsbrug Ritsumasyl

Biocomposiet fietsbrug Ritsumasyl

Op weg naar een volledig circulaire economie slaat de provincie Fryslân een innovatieve weg in met een biocomposiet fietsbrug over het Van Harinxmakanaal bij Ritsumasyl. De fietsbrug heeft een beweegbare, vrije overspanning van 22 meter en - inclusief de aanbruggen - totaal 66 meter biocomposiet wegdek. Hierbij zijn hernieuwbare grondstoffen zoals vlas en hars de basis voor het nieuwe product.

Provincie Fryslân heeft zich samen met enthousiaste marktpartijen als Strukton Civiel, SPIE, Delft Infra Composites en de ingenieursbureaus Witteveen+Bos, Sweco en Antea sterk gemaakt om deze eerste biocomposiet brug in het openbare wegennet te realiseren. Vanaf de start is een samenwerkingsaanpak gehanteerd die de teamleden in een bouwteam stimuleert om elkaar vragen te stellen, ideeën te opperen en onderzoekend te zijn. Dit heeft geleid tot een bijzondere innovatiekracht over de verschillende disciplines heenDe ontwikkeling en realisatie van de brug is een unieke uitdaging voor het bouwteam. Er zijn slechts twee parkbruggen eerder in biocomposiet gerealiseerd. Deze brug ligt in het openbare wegennet, heeft een grotere overspanning en een langere levensduur.

Werken aan de klimaatopgave door bouwen met natuurlijke vezels
De provincie en de marktpartijen zijn samen met GreenPAC (samenwerking hogescholen Windesheim en NHLStenden) en met studenten van de TU Delft, Leuven en Osnabrück als team voortvarend aan de slag gegaan om deze innovatieve brug te ontwerpen. Het resultaat is een grensverleggende fietsbrug in de vorm van een draaibrug met biocomposiet brugdekken, voor 80% van natuurlijk materiaal, op basis van vlas. 

Inmiddels is het project genomineerd voor diverse prijzen:

  • Infratech Innovatieprijs (genomineerd)
  • Nederlandse Bouwprijs (genomineerd)
  • Circular Award 2019 (1e prijs)
  • Lighthouse Award 2019 (genomineerd, uitslag: 5 april 2019)

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de biocomposiet fietsbrug op www.drive.frl of neem contact op met Janneke Broers (communicatieadviseur) via 058-2925732 of .