• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

Circulaire Renovatie

Circulaire Renovatie

De bestaande woningvoorraad in Fryslân energieneutraal maken.

Concrete sloop- en nieuwbouwprojecten waar circulaire renovatieprincipes worden geïntegreerd dienen zich ook aan in Friesland. Zo wil bijvoorbeeld Elkien hun woningportefeuille energieneutraal maken. Vele bewoners die het vaak niet heel ruim hebben, hebben te maken met hoge energierekeningen. Omdat dit anders kan en Elkien dit ook anders wil, zal in dit icoonproject gekeken worden hoe de woningen zo snel en goed mogelijk energieneutraal gemaakt kunnen worden. Dit is verankerd in de ambitie om de gehele voorraad in 2030 energieneutraal te hebben. Behalve energieneutraliteit wordt er gekeken naar circulaire bouwmaterialen en ontwerpprincipes.

TU Delft - www.pretaloger.nl
TU Delft - www.pretaloger.nl

Verschillende Friese bouw- en installatiebedrijven maar ook de lokale banken spelen hier een rol in om zo samen de bestaande woningvoorraad van Friesland zo snel mogelijk energieneutraal en circulair te krijgen. De woningportefeuille van Elkien is bijvoorbeeld verdeeld over drie bouwbedrijven die daardoor ervaringen hierover kunnen uitwisselen. Werkgelegenheid wordt direct gecreëerd en men bespaard op de vaste kosten omdat de maandelijkse gasrekening niet meer op de deurmat ligt.
In september start de bouw van de circulaire woning. De volgende challenge is nu om deze circulair in te richten.