• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

Friese Circulaire Ziekenhuizen?

Friese Circulaire Ziekenhuizen?

Geen afval, hygiënischer en ook nog economisch interessant!

In ziekenhuizen ontstaat veel afval en moet veel - logischerwijs vanwege hygiëne - worden vernietigd. Maar kan dit ook anders? Kan het afval bij Friese zorginstellingen hoogwaardiger worden toegepast of hergebruikt?

Het Pharmafilter concept is hierbij een interessante mogelijkheid. Pharmafilter is een integraal concept voor de verzorging, afvalverwerking en waterzuivering voor o.a. ziekenhuizen. Pharmafilter heeft belangrijke voordelen voor de patiënt en het verplegend personeel. Het verbetert de hygiëne en efficiency binnen het ziekenhuis door het bestek, de borden, bedpannen en urinalen te vervangen door eenmalig te gebruiken producten. Deze producten, gemaakt van biologisch afbreekbare plastics, zijn gemakkelijk in gebruik en reduceren het aantal contacten met besmet afval.

Daarnaast is het interessant om naar toepassingen te kijken. Bijvoorbeeld het overgebleven cellulose gebruiken voor isolatiemateriaal. KNN Cellulose is daarom bezig om te kijken of dit een mogelijkheid is. Het bestek en borden van bioplastic kan geproduceerd worden in de regio zelf zoals te zien is in de andere projecten die parallel lopen. Een lokale, circulaire economie in optima forma.

Gezamenlijk, met o.a. De Friesland Zorgverzekeraar en mogelijk ziekenhuizen in Fryslân zoals De Tsjongerschans, Antonius Ziekenhuis Sneek, Medisch Centrum Leeuwarden en Nij Smellinghe kijken we wat er haalbaar is. Een eerste stap is een excursie naar het Reinier de Graaf ziekenhuis te Leiden om het succes met eigen ogen te aanschouwen.