• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

Van Slib tot Lip

Van Slib tot Lip

Uit het afvalwater en rioolslib grondstoffen halen en omzetten tot afbreekbare bekertjes en bestek.

In afvalwater zitten allerlei materialen die we goed kunnen (her)gebruiken. Momenteel wordt nog weinig met deze materialen gedaan. Sterker nog, het afvoeren van bijvoorbeeld zuiveringsslib kost enorm veel geld. Sinds enkele jaren speelt bij Wetterskip Fryslân en andere betrokken partijen het idee om van de rioolwaterzuivering een ‘grondstoffenfabriek’ te maken.

Een van de grondstoffen die Wetterskip Fryslân in deze ‘fabriek’ zou kunnen voortbrengen zijn biopolymeren. Deze biologisch afbreekbare plastics, specifiek PHA, zijn afkomstig van hernieuwbare bronnen (bacteriën en organische reststromen). De combinatie van deze biologisch afbreekbare plastics en het hergebruiken van bestaande plastics, verminderen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en kunnen de plastic vervuiling terugbrengen.

Reststromen - JohnLoo_Cups_CCBY

Een eerste stap is al bereikt door het waterzuiveringsslib te verwerken in asfalt: 'van afval naar asfalt'. Vind hier meer informatie over het project en de uitvoerders. In september wordt voor het eerst het slib afval als afdruipremmer in het asfalt van het fietspad Hurdegaryp verwerkt en getest. Dit is een eerste stap in het openen van de markt en zichtbaarheid te creëren over het maken van producten uit slib ‘afval’.

Tegelijkertijd wordt in dit icoonproject onderzocht of PHA uit zuiveringsslib goed benut kan worden voor voedsel- en drinkverpakkingen rondom de evenementen in het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden/Fryslân 2018. Bovendien kunnen deze bioplastics toegepast worden in de Friese ziekenhuizen, mocht men meer gebruik willen maken van het Pharmafilter concept.
Dit alles geeft een ideale mogelijkheid om de kennis en technologie die in de provincie aanwezig is op te schalen en bioplastics op grote schaal te introduceren bij een breed publiek. Zo kan van slib uit de regio bijvoorbeeld drinkflesjes worden geproduceerd, “van slib tot lip”.