• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

Woekerende waterplanten als veevoer

Woekerende waterplanten als veevoer

Een groeiprobleem omzetten tot een rooikans!

Waterschappen, waaronder ook Wetterskip Fryslân, kampen ieder jaar met grote hoeveelheden woekerende waterplanten. Ze slibben sloten dicht, blokkeren de doorstroming en zijn nadelig voor de waterkwaliteit. Regelmatig moeten ze worden gemaaid. Tot nu toe brachten de waterschappen verwijderde planten naar de vergister of composteerder.

Door de bioraffinage machine van Grassa! zijn er echter meer mogelijkheden. Bioraffinage is een nieuwe techniek waarbij plantaardig materiaal wordt gesplitst in zo veel mogelijk waardevolle grondstoffen. Vezels uit deze plant kunnen worden verwerkt tot veevoer, het vrijgekomen fosfaat kan als secundaire meststof in de landbouw worden gebruikt. Daarnaast worden momenteel meer hoogwaardige toepassingen onderzocht, zoals de samenstelling en bruikbaarheid van teruggewonnen eiwitten. Op deze manier is het mogelijk een deel van de kosten van het maaien terug te verdienen.

Door bioraffinage hoeven we straks mogelijk minder soja uit Brazilië te halen en minder (kunst)mest te gebruiken. Gezamenlijk zijn o.a. Grassa!, Wetterskip Fryslân en andere waterschappen zijn nu volop bezig deze pilot verder uit te werken.