• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zwaar transport op BioLNG

Zwaar transport op BioLNG

Rijden en producten vervoeren op onze eigen biobrandstof.

Zowel vanuit veel transportbedrijven als vanuit Circulair Friesland is er veel enthousiasme om te kijken of er gezamenlijk mogelijkheden zijn om het (vrachtwagen)transport te verduurzamen in Fryslân.
 
Gezamenlijk, met vele grote transportbedrijven wordt er momenteel gekeken hoe zwaarvervoer meer kan rijden op groengas/bio-LNG en daar dan ook een netwerk voor aan kan worden gelegd. Tevens wordt gekeken hoe we deze brandstoffen zo regionaal mogelijk kunnen produceren.