• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

Noordelijk Innovatiemotoren

Ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

Vereniging Circulair Friesland steunt en stimuleert Noordelijke Innovatiemotoren voor een Circulaire Economie.

Vereniging Circulair Friesland gaat bouwen aan een toekomstbestendige circulaire economie die noodzakelijke kennis ontwikkelt en uitdraagt; banen creëert en innovatie aanwakkert. Inmiddels zijn er 35 bedrijven aangesloten die zich verenigen in acht thematische platforms om met elkaar aan de slag te gaan met de circulaire economie in Noord-Nederland.  Deze innovatiemotoren worden de komende periode verder uitgebreid op basis van een Noord-Nederlandse grondstofstromenanalyse.

In Noord-Nederland wordt concreet gewerkt aan de circulaire economie. Dit heeft te maken met de gekozen regiobenadering en de specialisatie in kansrijke thema’s. Tegelijkertijd moet er nog veel kennis ontwikkeld worden. Het proces naar circulaire economie kan worden versneld door bundeling en uitwisseling van kennis, kennisontwikkeling en toepassing. Deelnemende organisaties krijgen toegang tot de laatst beschikbare kennis en ontwikkelen daarnaast zelf een aanpak om circulaire bedrijfsvoering dagelijkse praktijk te laten worden.

De hoofddoelstelling van dit project is om in Noord-Nederland innovaties in de circulaire economie
een impuls te geven en structureel vorm te geven. Samenwerkende bedrijven, overheden en
kennisinstellingen ontwikkelen hiermee nieuwe producten, processen en diensten en bevorderen
daarmee nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Dit wordt bereikt door 4 projectactiviteiten, welke zijn onderverdeeld in 4 werkpakketten:
1) Kennisuitwisseling en inspiratie door o.a. circulaire café, symposia, congressen en het Circulair Versnellingsloket
2) Kennis- & methode ontwikkeling, waarbij nieuwste kennis wordt ontsloten en door deskundigen wordt doorontwikkeld
3) Innovatiemotoren, waarbij bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen werken in thematische platformen (innovatiemotoren) en met elkaar aan de slag gaan met Transitie Agenda’s en Icoonprojecten
4) Projectmanagement & communicatie om de circulaire economie aan te jagen, te faciliteren en partijen met elkaar te verbinden

LOGO'S