• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

Organisatie & Leden

De Vereniging Circulair Friesland heeft tientallen leden en staat open voor nieuwe leden (lid worden). De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste orgaan, waarin ieder lid 1 stem heeft. De leden kiezen het bestuur. Daarnaast is er een aanjaagteam dat zorgt voor de versnelling en alle leden faciliteert.

Leden

Agrarisch & biomassa gerelateerd
Agriton
Atlantis Handelshuis
Bioclear Earth
Biomassa Fryslan
Donkergroen
ECOstyle
FrieslandCampina
Mulder Agro
Paques BV
Snoek Puur Groen
WaterCampus
Westra 
Wetterskip Fryslân

Kunststoffen gerelateerd
Bouw Waar
EPS Nederland
KNN Cellulose
Lankhorst Engineered Products
Omrin
vanAfval
Bouw- en transport gerelateerd
AchterboschZantman Architecten
Alynia Architecten
Anker Stuy
Bouwgroep Dijkstra Draisma
Bouwbedrijf Lont
Friesland Lease
GEAR Architecten
Inbo Architecten
Jorritsma Bouw
Lodema Elektrotechniek
Oosterhof Holman
Opnieuw
OrangeGas
P. de Vries Installatie
Roelofs Groep
Ruiter MachineFabriek
Soprema BV
Spaansen
Van der Wiel
Van Vuuren
Van Wijnen
VDM Woningen
Woningcorporatie Accolade
Woningcorporatie Elkien
Wits Noord
Zaanderwijk
Dienstverlenend & overig
Antea Group
Caparis
De Friesland Zorgverzekeraar
De Haan Advocaten en Notarissen
Ekwadraat
Empatec
Friese Milieu Federatie
Grafische Groep Van der Eems
It Fryske Gea
KEI Noordoost Fryslân
KNN Advies
MKB Noord
NIVO
New Noardic Wave
Ondernemerskring Heerenveen
Rabobank
Royal HaskoningDHV
Stadsschouwburg De Harmonie
Ten Stripes
Van Wieren & Vellinga Adviseurs Accountants
Veiligheidsregio Fryslân
VNO-NCW Noord
Onderwijs
Friesland College
Hogeschool Van Hall Larenstein
NHL Hogeschool
ROC Friese Poort
RUG/Campus Fryslân

Overheid
Gemeente Achtkarspelen
Gemeente Dantumadiel
Gemeente De Fryske Marren
Gemeente Harlingen
Gemeente Heerenveen
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Ooststellingwerf
Gemeente Opsterland
Gemeente Smallingerland
Gemeente Súdwest-Fryslân
Gemeente Tytsjerksteradiel
Gemeente Waadhoeke
Gemeente Weststellingwerf
Provincie Fryslân
Rijkswaterstaat Noord-Nederland
Samenwerkingsverband De Waddeneilanden

Bestuur

Het bestuur van Circulair Friesland bestaat uit:

John Vernooij - voorzitter (Directeur Omrin)
Jelmer Algra - penningmeester (Directievoorzitter Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland)
Anja Kanters - secretaris (Directeur Donkergroen)
Alex Bonnema - bestuurslid (Directeur Elkien)
Diane Keizer-Mastenbroek - bestuurslid (College van Bestuur Van Hall Larenstein)

Aanjaagteam

Het aanjaagteam ondersteunt de leden bij het organiseren van ronde tafels, haalt en heeft kennis in huis, stimuleert projecten, zoekt naar nieuwe relevante partners en speelt zo op vele manieren de rol van aanjager in projecten en processen die bijdragen aan de circulaire economie in Friesland.

Het bestuur, v.l.n.r.: Alex Bonnema, Rients Schuddebeurs (voormalig bestuurslid), Anja Kanters en John Vernooij. Foto: Sietse de Boer
Het bestuur, v.l.n.r.: Alex Bonnema, Rients Schuddebeurs (voormalig bestuurslid), Anja Kanters en John Vernooij. Foto: Sietse de Boer