• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

Organisatie & Leden

De Vereniging Circulair Friesland heeft tientallen leden en staat open voor nieuwe leden (lid worden). De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste orgaan, waarin ieder lid 1 stem heeft. De leden kiezen het bestuur. Daarnaast is er een aanjaagteam dat zorgt voor de versnelling en alle leden faciliteert.

Leden

Bestuur

Het bestuur van Circulair Friesland bestaat uit:

John Vernooij - voorzitter (Directeur Omrin)
Rients Schuddebeurs - penningmeester (Directeur Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland)
Anja Kanters - secretaris (Directeur Donkergroen)
Alex Bonnema - bestuurslid (Directeur Elkien)
Diane Keizer-Mastenbroek - bestuurslid (College van Bestuur Van Hall Larenstein)

Aanjaagteam

Het aanjaagteam ondersteunt de leden bij het organiseren van ronde tafels, haalt en heeft kennis in huis, stimuleert projecten, zoekt naar nieuwe partners indien nodig en speelt zo op vele manieren de rol van ‘aanjager’ in projecten en processen die gaan leiden tot een circulaire economie in Friesland.

Het kernteam Circulair Friesland bestaat uit:

Houkje Rijpstra
Ingrid Zeegers
Christiaan Kuipers
Gerard Roemers
Marlise Vroom
Sander Bos

Het bestuur, v.l.n.r.: Alex Bonnema, Rients Schuddebeurs, Anja Kanters en John Vernooij. Foto: Sietse de Boer
Het bestuur, v.l.n.r.: Alex Bonnema, Rients Schuddebeurs, Anja Kanters en John Vernooij. Foto: Sietse de Boer