• Vereniging Circulair Friesland wordt mede mogelijk gemaakt door:

Organisatie & Leden

De Vereniging Circulair Friesland heeft tientallen leden en staat open voor nieuwe leden (lid worden). De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste orgaan, waarin ieder lid 1 stem heeft. De leden kiezen het bestuur. Daarnaast is er een aanjaagteam dat zorgt voor de versnelling en alle leden faciliteert.

Leden

Bestuur

Het bestuur van Circulair Friesland bestaat uit:

John Vernooij - voorzitter (Directeur Omrin)
Rients Schuddebeurs - penningmeester (Directeur Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland)
Anja Kanters - secretaris (Directeur Donkergroen)
Alex Bonnema - bestuurslid (Directeur Elkien)
Diane Keizer-Mastenbroek - bestuurslid (College van Bestuur Van Hall Larenstein)

Aanjaagteam

Het aanjaagteam ondersteunt de leden bij het organiseren van ronde tafels, haalt en heeft kennis in huis, stimuleert projecten, zoekt naar nieuwe relevante partners en speelt zo op vele manieren de rol van aanjager in projecten en processen die bijdragen aan de circulaire economie in Friesland.

Het bestuur, v.l.n.r.: Alex Bonnema, Rients Schuddebeurs, Anja Kanters en John Vernooij. Foto: Sietse de Boer
Het bestuur, v.l.n.r.: Alex Bonnema, Rients Schuddebeurs, Anja Kanters en John Vernooij. Foto: Sietse de Boer